Jan Erik Knarbakk, tidligere styreleder for Oslo Nye Teater. Foto: Cornelius Poppe/ NTB

Tidligere styreleder om byrådens kutt-forslag for Oslo Nye Teater: – Jeg nekter å tro at bystyret vil vedta dette forslaget

Jan Erik Knarbakk, styreleder ved Oslo Nye Teater fra 2012 til mars 2023 og Høyre-medlem, håper at bystyret ikke følger byrådens forslag om omfattende kutt for det tradisjonsrike teatret. Oslo Nye Teater kan være konkurs allerede den 31. juni, hvis ikke teatret får de 30 ekstra millionene som de har bedt om.

Jan Erik Knarbakk, styreleder ved Oslo Nye Teater fra 2012 til mars 2023 og Høyre-medlem, håper at bystyret ikke følger byrådens forslag om omfattende kutt for det tradisjonsrike teatret.  Oslo Nye Teater kan være konkurs allerede den 31. juni, hvis ikke teatret får de 30 ekstra millionene som de har bedt om. 

Jan Erik Knarbakk har tidligere vært redaktør i Vårt Land, Dagens Næringsliv og VG. Fra 1996 til 2009 var han konserndirektør og medlem av toppledelsen i Norges største medieselskap, Schibsted Media Group. Etter at han gikk av i Schibsted har han hatt flere styreverv i kultursektoren, blant annet som nestleder for Nasjonalmuseet, styreleder for Det Norske Solistkor og altså styreleder for Oslo Nye Teater. Han er dessuten medlem i partiet Høyre. Knarbakk tror og håper at bystyret ikke vil vedta byrådens forslag.

– Jeg tar det som byrådet allerede har foreslått for bystyret, at Oslo Nye Teater får de 30 millionene og unngår konkurs, som et positivt trekk. Jeg tror det er håp om at byrådet og bystyret kan komme frem til mer fremtidsrettede tiltak enn de som er presentert så langt. Fra mitt ståsted på utsiden av teatret, opplever jeg de to alternativene som ganske kunnskapsløse. Jeg nekter å tro at bystyret vil vedta dette, sier Knarbakk

Det var i slutten av mai at Oslo Nye Teater plutselig fikk sjokk-beskjeden fra Høyre-byråd Anita Leirvik North. Teatret hadde bedt kommunen om 30 millioner kroner i et ekstra tilskudd for å redde økonomien etter et pensjonsoppgjør og en pandemi som rammet Oslo Nye spesielt hardt. Vilkåret for å få de 30 millionene viste seg å være at teatret enten bare driver dukketeatret i Trikkestallen eller at de halverer budsjettet fra dagens 90 millioner til 45 millioner. Norths forslag, innebærer som teatersjef Runar Hodne har sagt, at Oslo Nye slik vi kjenner det, vil opphøre å eksistere. 

– Ingen teaterinstitusjon i Oslo har vært drevet så effektivt og gitt så mye teater for pengene

Det er bare 12 år siden byrådet, da bestående av Høyre, Venstre og KrF foreslo å legge ned det eneste institusjonsteatret kommunen har ansvar for. Den gangen gikk forslaget på at Oslo Nye skulle bli et prosjekt-teater, altså et scene-bygg som leies ut til forskjellige aktører. Knarbakk påpeker at Oslo Nye drives svært effektivt.

– Jeg drister meg til å si at ingen teaterinstitusjon i Oslo har vært drevet så effektivt og gitt så mye teater for pengene som Oslo Nye Teater har gjort. 

– I utgangspunktet skal ikke et teater drive for mer penger enn man har. Men det lar seg ikke nekte at det er kommet noen følger av korona-epidemien som har satt teatret i en vanskelig situasjon. Derfor er det ikke tvil om at teatret trenger de 30 millionene som kommunen jo er villig til å gi. Jeg er overbevist om at teatersjefen og direktøren vil drive teatret på en kostnadseffektiv måte. Det er ikke tvil om at de to alternativene byråden har bedt styret om å vurdere, betyr døden for Oslo Nye i den fasong vi kjenner det. Det er bare å håpe at byrådet og bystyret ikke går den veien.

Mener det er feil å si at Oslo Nye sluker store deler av Oslos kulturbudsjett

Arbeiderpartiets kulturpolitiker, Eivor Evenrud, sier Oslo Nye Teater er konkurs allerede den 31. juni hvis ikke bystyret snur under revidert budsjettmøte der saken skal opp den 19. juni. Evenrud har tatt kontakt med de to største partiene i bystyret for å unngå en slik dramatisk avgjørelse. 

– ­Det er bare ett politisk parti som er for dette forslaget og det er Fremskrittspartiet. Derfor har jeg bedt Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet om å sette seg ned og snakke om hva slags kulturpolitikk denne byen skal føre, sier Evenrud.

Ap-politikeren sier det er konkret feil når det blir påstått at Oslo Nye sluker 1/3, eventuelt 1/4 av Oslos kulturbudsjett.

– Kulturbudsjettet er mye større, heldigvis. Det inneholder store poster som hele Munch, Deichman og kulturskolene med mer.

Etter at denne saken kom opp har det vært påstått i Aftenposten at Oslo Nye Teater har lavt publikumsbelegg og det er stilt spørsmålstegn ved teatrets profil. Teatersjef Runar Hodne sier til Norsk Shakespearetidsskrift at Oslo Nye Teater er et av landets best besøkte og at beleggsprosenten er omtrent lik som Det Norske Teatret og Nationaltheatret. Teatersjef Runar Hodne sier at teatret helt siden han tiltrådte for bare halvannet år siden har gjort radikale grep for å sikre god økonomi.

– ­Vi har gjort grep som gjør at vi klarer oss i 2024 og vi har satt i gang tiltak for 2025. Vi kommer til å klare oss bra, men vi er altså avhengig av de 30 millionene i ekstra tilskudd vi ber om, sier Runar Hodne.

(Publisert 11.06.2024)