Blå åker, HT 2019. Foto: Ola Røe

HTs Blå åker digitalt

Norsk fiskeripolitikk diskuteres heftig etter koronakrisen. Hålogaland teater satte spørsmålet på dagsorden med Blå åker, i regi av teatrets nye sjef Egill Pálsson. Forestillingen strømmes fra HT, 7.-13. mai. Les anmeldelse her

Les Lars Eltons anmeldelse her

http://shakespearetidsskrift.no/2019/06/nar-hyggen-trumfer-politikken

Hålogaland teater har også lagt ut sin jubileumsofestilling, Antignopk, i regi av Thea Stabell her:

https://halogalandteater.no/nyheter/2020-04/antigone-en-klassisk-gresk-t...