Nummer 1 2009

Les fra denne utgaven: 

Baktruppen outsourcer sine performancer til skuespiller­studenter og antyder relasjoner mellom penger og andre verdier. Blir det bra teater? I hvert fall en skikkelig fest. Og det er kanskje det samme?
I Sverige har kulturutredningen lagt fram sitt betänkande till regeringen. Kulturpolitiken föreslås en radikal omorganisering och landets regioner kommer att överta en stor del av ansvaret för fördelning av kulturpengarna.