Annonser

 

 

Annonseformater (papirutgave):

Helside: 220 mm bredde x 287 mm høyde

Halvside (liggende): 220 mm bredde x 143 mm høyde

Halvside (stående): 110 mm bredde x 287 mm høyde

Kvartside (liggende): 142 mm bredde x 110 mm lengde

Kvartside (stående): 110 mm bredde x 143 mm høyde

Annonsene bør leveres i PDF-format

Annonsene bør ha 32 mm skjærekant hvis den skal være utfallende

 

Priser (papirutgave)

Helside, kr. 5000,-

Halvside, kr. 3500,-

Kvartside, kr. 2500,-