Årets kritikk til Goro Tronsmo

Goro Tronsmos En skuespillers boltreplass fra Norsk Shakespearetidsskrift 1 2018 er valgt til Årets kritikk 2017/18.

Prisen utdeles under Festspllene i Bergen i dag.

Juryens begrunnelse lyder som følger:

Goro Tronsmos tekst «En skuespillers boltreplass» er original og ambisiøs. Den bruker teateranmeldelsen som utgangspunkt, for deretter å la kritikken omhandle institusjonene og mediene som møter tilskueren på vei til og fra forestillingen.

Tronsmo leser forestillingen i en kontekst av markedsføring og offentlighetsarbeid, som hun hevder at fungerer som avledningsmanøver fra mangelen på regikonsept og analyse. Gjennom dette perspektivet får kritikken en politisk dimensjon som hever den over å være ren slakt av en regidebutant på dypt vann, og slik sett er den også et korrektiv til det Tronsmo omtaler som forestillingens påfallende mangel på evne til å rekontekstualisere og/eller aktualisere Arthur Millers stykke om the American Dream – ikke minst i forhold til dagens USA under Trump.

Kritikken «En skuespillers boltreplass»  – med undertittelen «eller en norsk handelsreisendes død eller velkommen til åpen publikumsprøve på Nationaltheatrets hovedscene» er preget av en bevissthet om retoriske og språklige virkemidler som gjør den til en lesefest, samtidig som Tronsmos tydeliggjøring av avsenderposisjonen til “jeget” i teksten inviterer leseren med på en bevisstgjøring om hvordan man iscenesettes som tilskuer.

Slik blir forestillingen en hendelse som i tid strekker seg utover den oppsatte tiden inne på teatersalen, og teksten kan dermed inkludere institusjons-, struktur- og markedsføringskritikk. Tronsmo bruker sin egen opplevelse som utgangspunkt for kritisk tenkning om samtidens institusjonsteater med særlig vekt på fravær av kunstneriske valg til fordel for kommunikasjonsstrategier.

Dette gjør «en skuespillers boltreplass» til en kritikk til som ganske sikkert kan leses med utbytte også i fremtiden, både av de som er interessert i forestillingen spesielt, og generelt av de som er opptatt av norsk teateroffentlighet. Dette er forbilledlige kvaliteter ved en anmeldelse.


Goro Tronsmo 

For dette mottar Tronsmo et reisestipend på kr 15 000. Utdelingen finner sted under Festspillene i Bergen 28. mai, der Norsk kritikerlag og Festspillene i Bergen i samarbeid arrangerer et debattmøte om formidling av klassisk musikk.

De nominerte til Årets kritikk 2017/2018 var:
Magnus Andersson: «Mystisk, med kjærlighet», Klassekampen 18.12.2017, http://www.klassekampen.no/article/20171218/ARTICLE/171219952

Ragnhild Freng Dale: «Kunsten å saksøke staten», Scenekunst.no, 22.11.2017, http://www.scenekunst.no/sak/kunsten-a-saksoke-staten/

Goro Tronsmo: «En skuespillers boltreplass», Norsk Shakespearetidsskrift 1-2018 http://shakespearetidsskrift.no/2018/02/en-skuespillers-boltreplass

Les mer om utdelingen av Årets kritikk

Juryen har bestått av:
- Ida Habbestad (juryleder), musikkritiker og leder for Norsk kritikerlag

- Anette Therese Pettersen, danse- og teaterkritiker, utnevnt av Norsk kritikerlag

- Jon Refsdal Moe, dekan ved Teaterhøgskolen, utnevnt av NTO


- Astrid Kvalbein, musikkritiker, utnevnt av Festspillene i Bergen

For mer informasjon, kontakt Ida Habbestad, leder for juryen og Norsk kritikerlag
997 26 559 /
idahabbestad@mac.com   

(Pressemelding fra Norsk Kritikerlag, 28.05.2018)