Konfliktrådet anmelder Tormod Carlsen for dokumentfalsk

Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) har i dag sendt ut pressemelding etter å ha anmeldt regissør og scenekunster Tormod Carlsen for dokumentfalsk, og bevisst misbruk av konfliktrådet. Pressemelding:

– Konfliktrådet Oslo er misbrukt i et dokument hvor det blir fremstilt som om det skal ha vært gjennomført mekling i en sak med Tormod Carlsen som

Relaterte saker

Therese Bjørneboe: tilsvar til Nettavisen, 11.08.2021, republisert på shakespearetidsskrift.no

http://shakespearetidsskrift.no/2021/08/nettavisens-avledningsmanover

Mer bakgrunn fra shakespearetidsskrift.no:

Therese Bjørneboe: Sløseriombudsmannen og mediene:

http://shakespearetidsskrift.no/2021/07/sloseriombudsmannen-og-mediene

Hanan Benammar: Konfliktkommisonen eller kustern å krige:

http://shakespearetidsskrift.no/2021/07/konfliktkommisjonen-eller-kunste...

part. Saken er fremstilt som etterforsket av politiet, og deretter meklet i Konfliktrådet Oslo. Konfliktrådet Oslo har imidlertid ikke mottatt en slik sak fra Oslo politidistrikt. Det er heller ikke gjennomført mekling, eller skrevet avtale med Tormod Carlsen som part, sier direktør i konfliktrådet Christine Wilberg.

4. og 5. august fikk Sfk innsynsbegjæringer fra pressen angående meklingsmøte med Tormod Carlsen som part. Opplysninger om hvem som er parter i saker konfliktrådet behandler er underlagt taushetsplikt, og konfliktrådet avslo derfor innsyn etter offentleglova § 13, jf. konfliktrådsloven § 9.  

Nettavisen hadde 6. og 11. august oppslag som viste til et dokument som skulle være en avtale fra et meklingsmøte i Konfliktrådet Oslo. Etter grundige undersøkelser kontaktet Sfk til slutt Tormod Carlsen da det ikke var mulig å finne den omtalte avtalen i våre systemer. Carlsen opplyste til slutt at meklingen likevel ikke var i regi av konfliktrådet, og beklaget misforståelsen. Sfk mener at avtalen, som vi senere har fått tilgang til, er laget for å fremstå som en reell avtale etter mekling i regi av Konfliktrådet Oslo. Konfliktrådet Oslo har aldri fått tilsendt en slik straffesak fra Oslo politidistrikt, og det har ikke vært gjennomført en mekling eller skrevet avtale i konfliktrådets regi. Det er også oppgitt et navn på mekler i avtalen, men denne personen finnes ikke blant våre meklere.    

– Vi mener Tormod Carlsens fremstilling av saken, som underbygges med avtaledokumentet etter påstått mekling i regi av Konfliktrådet Oslo, er misbruk av konfliktrådet som offentlig etat, og skadelig for konfliktrådets omdømme. Vi har i dag derfor valgt å anmelde han for dokumentfalsk, sier Wilberg. (Pressemelding 15. 09.2021)