Nationaltheatret: Opposisjonspartiene stiller seg avventende til Tullinløkka-planen

Blant de største partiene på Stortinget er det foreløpig ingen klar støtte til regjeringens forslag om å bygge to nye moderne biscener på Tullinløkka. SV støtter bare delvis planen, Høyre og Venstre stiller seg avventende til Tullinløkka-forslaget.

Det er i år mer enn femti år siden styret slo alarm for første gang om forfallet på Nationaltheatret. Som Norsk Shakespearetidsskrift skrev om nylig (se her), har teatret akutt behov for omfattende renovering. I tillegg kommer behovet for mer plass. Teatret leier i dag lokaler til lager, kontorer, malersal med mer utenfor huset. 

Behovet for moderne biscener er høyst presserende. Amfiscenen forsvinner til fordel for blant annet et klima-anlegg når den store renoveringen av teatret settes i gang. Den minste biscenen Malersalen er allerede i annet bruk. 

En plan som kan løse de fleste av teatrets problemer ble lagt frem av tidligere kulturminister Anette Trettebergstuen i mai 2022. Forslaget innebærer et nytt bygg med to nye biscener under bakken på Tullinløkka. Den ene scenen skal ha plass til mellom 500 og 600 seter, den andre 200. Deler av det nedlagte Nasjonalgalleriet skal etter planen brukes til publikumsarealer, formidlingsarealer og teatrets arbeidsplasser. 

Allerede i første kvartal neste år skal Statsbygg ha utredet planen. Da skal regjeringen presentere et forprosjekt for Tullinløkka-løsningen og renoveringen av den gamle teaterbygningen og det vil vise seg om Trettebergstuens plan blir bakket opp fra et flertall på Stortinget. Teatersjef Kristian Seltun orker ikke en gang tanken på å komme opp med en plan B hvis at dette forslaget også blir forkastet, sa han til Norsk Shakespearetidsskrift før sommeren:


Kristian Seltun. Foto: Leif Gabrielsen

– Tullinløkka-planen løser det meste. Vi får en moderne scene og vi får et sted å flytte til når teatret pusses opp, sa Seltun.

SV ønsker bare én scene på Tullinløkka

Om Nationaltheatret får støtte fra opposisjonen til planen om to nye scener under bakken på Tullinløkka er imidlertid usikkert. SV, som sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet er i flertall på Stortinget, ønsker bare én biscene på Tullinløkka, ifølge Kathy Lie.

– Nationaltheatret er et av våre viktigste monumentalbygg og er avgjørende for å bringe tradisjonene i norsk scenekunst videre. Vi ønsker at bygget skal være hoved-teatret også videre, men støtter en biscene på Tullinløkka og Økern for eksempel, eller et annet sted i byen. Vi ser at en biscene må være i nærheten av Nationaltheatret, men håper også at en biscene nummer to kan plasseres i en annen bydel slik at vi får flere til å bruke teatret, sier Lie.

Verken Høyre, Venstre eller Fremskrittspartiet har tatt stilling til Tullinløkka-planen.

Høyres Tage Pettersen sier følgende:

– Vi vil avvente den siste utredningen før vi konkluderer. Det er også viktig at vi har en tett dialog med Oslo kommune for å se hvilke tanker og arealer de primært ønsker seg. Selve ideen om et nybygg under bakken i kombinasjon med bruk av deler av det gamle Nasjonalgalleriet er jo spennende i seg selv. Men dette må bli del av en større diskusjon.

Selve ideen om et nybygg under bakken i kombinasjon med bruk av Nasjonalgalleriet, er jo spennende i seg selv.

Tage Pettersen, Høyre

Venstres Grunde Almeland frykter at Tullinløkka er et blindspor.

– Venstre støtter at man skal ha moderne biscener til Nationaltheatret. Dette er viktig for utviklingen av teateret. Dessverre frykter jeg at forslaget om Tullinløkka er et blindspor som bare bidrar til å utsette beslutningen. Det er ikke første gang det er foreslått å bygge på Tullinløkka, men prislappen har vist seg å være for høy. Når regjeringens forslag i tillegg spente bein på initiativet og ressursene som lå for å få aktivitet i Nasjonalgalleriet, er jeg redd forslaget bare har gjort vondt verre for kultur-Oslo. Samtidig er vi i Venstre åpne for å se på alle konkrete forslag, men så langt har ikke regjeringen presentert noe annet enn tanker og ideer, sier Almeland.

Fremskrittspartiets Silje Hjemdal sier partiet avventer et utredet forslag før de vil bestemme seg.

– Fremskrittspartiet har ikke tatt stilling til eventuelle moderne biscener på Tullinløkken, men det virker råflott. I min hjemby, Bergen, må vi kjempe for hver krone. Da vårt nasjonale teater – Den Nationale Scene, skulle moderniseres og oppgraderes, fikk man grei beskjed om å moderere seg og prioritere. Det er rart at pengene ser ut til å sitte mye løsere til kulturinstitusjoner i Oslo, sier Hjemdal og fortsetter:

… det virker råflott. I min hjemby Bergen må vi kjempe for hver krone.

Silje Hjemdal, FrP

– Vi er opptatt av at den nasjonale kulturarven, representert ved teater ivaretas skikkelig. Et ordentlig forslag må presenteres før vi kan ta endelig stilling til det. Reaksjonen på forslaget til Trettebergstuen viser også at meningene er mange. Nå gjenstår det å se hvordan ny kulturminister vil navigere i denne saken og  legge listen. 

Alle partiene støtter en oppgradering

Selve den store renoveringen og moderniseringen av den gamle Nationaltheater-bygningen støttes av alle de store partiene på Stortinget. Bygget er rammet av blant annet manglende vedlikehold siden 1970-tallet og setningsskader fra togtunnelen under bygningen. Store deler av fasaden er sikret med presenning og andre nød-tiltak. Allerede da teatret sto ferdig i 1899 var det brukt dårlige byggematerialer for å spare penger.


Nationaltheatret, juni 2023. Foto: Leif Gabrielsen

En runde til alle de største partiene på Stortinget viser at samtlige ser behovet for renovering av det ikoniske bygget som ble fredet i 1983. Det største opposisjonspartiet, Høyre støtter en oppgradering, sier nestleder i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Tage Pettersen.

– Høyre har vært tydelig både i regjering og nå i opposisjon på at Nationaltheatret må oppgraderes. Solberg-regjeringen tok i 2017 et overordnet konseptvalg for rehabiliteringen og bevilget midler til forprosjektering av rehabiliteringsprosjektet. I etterkant av dette har det fremkommet at behovet for midler er høyere enn den rammen som opprinnelig var satt av til oppgraderingen. Den nåværende regjeringen har av den grunn igangsatt flere utredninger av prosjektet som vi må avvente før vi kan velge løsning. Men det skal ikke være tvil om at Høyre vil ruste opp bygget og sikre at det skal være teaterdrift det skal fylles med, sier Tage Pettersen til Norsk Shakespearetidsskrift.

Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen, som er nestleder i kulturkomiteen, gir et klart ja til Nationaltheatrets behov for renovering. Det samme gjør Arbeiderpartiet.

– Vi i Senterpartiet hadde håpet i utgangspunktet at renovasjonen av Nationaltheatret var i gang i forrige stortingsperiode, sier Sem-Jacobsen.

Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg sier Arbeiderpartiet på Stortinget står helhjertet bak regjeringens arbeid.

– Vi tenker at det viktigste er å ruste Nationaltheatret for framtida og ønsker en løsning der vi både ivaretar en av landets viktigste teaterinstitusjoner med sine 250 ansatte, samtidig som vi sikrer den ikoniske bygningen, sier Tvedt Solberg.

Vi tenker at det viktigste er å ruste Nationaltheatret for framtida.

Torstein Tvedt Solberg, Ap

Også SV støtter renovering av det gamle bygget, sier partiets medlem i Kulturkomiteen Kathy Lie.

– Vi ser Nationaltheatrets prekære behov for rehabilitering og modernisering og hvordan det påvirker arbeidshverdagen til scenekunstnerne våre. Vi må i dialog med de andre partiene se på kostnadsrammene her, som allerede har mangedoblet seg, og finne en felles finansiering og fremdrift, sier Lie.

– Fremskrittspartiet har lenge sett behovet for at Nationaltheatret trenger en renovering, sier partiets medlem i Stortingets kulturkomité, Silje Hjemdal.

– FrP har i mange år vært klare på at Nationaltheateret må pusses opp og settes i stand. Da med hensikt at det skal spilles teater her og ikke at det skal bli et museumsbygg, sier Hjemdal.

Grunde Almeland fra Venstre er leder for Kulturkomiteen. Han sier holdningen til renovering fra partiets side er klar.

– Venstre støtter at vi tar nødvendige grep for å renovere Nationaltheateret. For oss er det viktig at bygget også langt fremover i tid vil bli brukt til å gi folk gode teateropplevelser. Så kommer prislappen an på hvilke løsninger man går for totalt sett, men dette er en regning som vil komme, og som ikke blir mindre dess lengre man venter, sier Almeland.

(Partiet Rødt har ikke svart på henvendelsen fra Norsk Shakespearetidsskrift.)

(Publisert 08.09.2023, oppdatert, kl 12.25)