Nummer 1 2000

Les fra denne utgaven: 

Luk Percevals bearbeidelse av Shakespeare gir oss en fullstendig ny historie. Det er en fantastisk og forferdende opplevelse, en moden kunstnerisk visjon, presentert i et teatralt språk som er redusert til det essensielle.

INNHOLD 1/2000

Teateroppsetningen «Ten Oorlog»/ «Schlachten» 

Dag Solstad: «Makt og legitimitet i rosekrigenes tid» 

«Den fortsatte historien om kong Henry IV» i fem akter. Medv.: Harold Bloom, Stephen Greenblatt, Brian Vickers, Sir John Falstaff, Prince Hal, Marius Emanuelsen, m.fl.

Henning Hagerup: Shakespeares King Henry VI, I,II,II, i gjendiktning ved Arthur O. Sandved 

Stein Winges «Det blodiga parlamentet», teateranmeldelse

Intervju med Stein Winge 

Verdis Macbeth på Den norske opera

Shakespeare Lost, anmeldelse av Danser med Shakespeare 

Intervju med Kenneth Branagh

Lars Harald Storebø: Intertekstualitet i Paal Brekkes Skyggefektning

Intervju med Kristian Smidt

Leif Høghaug: Terry Eagletons marxistiske lesninger av Shakespeare 

Som Svein Sturla vil, teateranmeldelse 

Intervju med Ellen Stewart ved LaMaMa 

Shakespeare i det 21. århundre, seminar i Stratford-upon-Avon 

«Bare tull og Tøys», Kjartan Fløgstads Evig varer lengst, teateranmeldelse

seeds of time