Annonser

ANNONSERING I PAPIRUTGAVENE:

Formater

Helside (1/1):

Helside, inni bladet: 184 x 252 mm

Helside, innsiden av front cover: 213 x 283 mm (+ 3 mm utfall på alle sider, unntatt høyreside. Ikke skjæremerker.)

Helside, bakside/ cover: 208 x 283 mm. (+ 3 mm utfall. Ikke skjæremerker.)

Halvside (1/2)

Halvside, liggende: 184 x 125 mm (ikke utfall, ikke skjæremerker.)

Halvside (stående): 90 x 252 mm (ikke utfall, ikke skjæremerker.)

Kvartside (1/4)

Kvartside (stående): 90 x 125 mm (ikke utfall, ikke skjærmerker.) 

Annonsene bør leveres i PDF-format

Priser (papirutgave)

Helside, NOK 5000,-

Bakside: NOK 6000,-

Halvside, NOK 3500,-

Kvartside, NOK 2500,-

ANNONSERING PÅ NETTSTEDET

Stort format, venstre spalte, 3 uker: NOK 4000,- 

Stort format, venstre spalte, 2 uker: NOK 3500,-

Stort format, venstre spalte, 1 uke: NOK 2000,-

630 px x 520 px

Lite format, høyre spalte (under coveret av siste utgave): 3 uker, NOK 3000,-

Lite format, høyre spalte (under coveret av siste utgave): 2 uker, NOK 2000,-

320 px x 520 px