Nummer 1 2008

Les fra denne utgaven: 

(Kabul): Teaterpublikummet i Kabul er traumatisert. Dette tar man hensyn til. Forestillingene må være korte og lettfattelige, det må gjøres med humor og det må ende godt.  Petter Width Kristiansen om Afghanistans 4. nasjonale teaterfestival.

INNHOLD 1/2008

Teater og krig

Ukjent soldat satt opp av Kristian Smeds, anmeldt av Knut Ove Arntzen

Teater i Kabul

Afghanistans 4. nasjonale teaterfestival, av Petter Width Kristiansen

Not enough Oxygen, en teateroppsetning i Kabul, av Terje Lindberg

Claus Beck-Nielsens Parlamentet i Kabul, av Torkil Sandsund

Forestillinger

Teater Radeau: Racercar, av Finn Iunker

Jokkes Verdiløse Menn, Torshov, av Bjarne Robberstad

Teori

Om performancekunst, seminarinnlegg av Camilla Eeg-Tverbakk

Hans-Thies Lehmanns Postdramatisches Theater, av Drude von der Fehr

Sjefsskifter

Intervju med Nils Johnson, Hålogaland teater, av Ruben Moi

Intervju med Morten Borgersen, Den Nationale Scene, av Anette Th. Pettersen

Bergen prosjektteater

«In Yer Face» ved Bergens Prosjektteater, av Keld Hyldig

Sigarevs Guds ku, anmeldt av Knut Ove Arntzen

tg STAN

Intervju med Frank Vercruyssen, tg STAN, av Anette Th. Pettersen

The Monkey Trial, anmeldt av Elisabeth Leinslie

Bokanmeldelser

Teater i 25 år. Den Nationale Scene av Knut Ove Arntzen

Nord-Norges teaterhistorie I, av Knut Ove Arntzen

Nord-Norges Teaterhistorie, II, av Kai Johnsen

4 teaterhistorier anmeldt av Tom Remlov

Det Marginale teater, av Svante Aulis Lövenborg

Norge, dramat och könet, av Gösta Kjellin

Teateranmeldelser

Festival Transamerique, Montreal, av Elisabeth Leinslie

Sebastian Hartmanns Leonce and Lena av Finn Iunker

Hamlet, Det kongelige Skuespilhus, av Therese Bjørneboe

The Homecoming, New York, av Jody McAuliffe

Maeterlincks Den blå fugl, Helsinki, av Gösta Kjellin

Gombrowicz’ Yvonne, av Torunn Liven

Mitt navn er Rachel Corrie, av Anette Th. Pettersen

Kaldt produkt, Torshovteatret, av Elisabeth Leinslie

Ønskekonsert, av Anette Th. Pettersen

Kom og se –, av Ine Therese Berg

Enda Walsh’ The New Electric Ballroom, av Anette Th Pettersen

Bakkantinnene, av Anette Th. Pettersen

Døden i Teben, av Therese Bjørneboe

Sjalusi, DNS, av Melanie Fieldseth

Orkesteret, av Anette Th. Pettersen

Gokk, Sof-teater, av Anette Th. Pettersen

Hedmark teater 20 år, av IdaLou Larsen

Arild Nyquist-kabaret, av Ellisiv Lindkvist