Nummer 1 2009

Les fra denne utgaven: 

Baktruppen outsourcer sine performancer til skuespiller­studenter og antyder relasjoner mellom penger og andre verdier. Blir det bra teater? I hvert fall en skikkelig fest. Og det er kanskje det samme?
I Sverige har kulturutredningen lagt fram sitt betänkande till regeringen. Kulturpolitiken föreslås en radikal omorganisering och landets regioner kommer att överta en stor del av ansvaret för fördelning av kulturpengarna.
(Le Mans): «Hvilken sammenheng er det mellom et kunstverk og kommunikasjon? Ingen. Ingen, et kunstverk er ikke et kommunikasjonsinstrument. Et kunstverk har ikke det minste med kommunikasjon å gjøre. Et kunstverk inneholder ikke på noen måte informasjon. Til gjengjeld er det en grunnleggende forbindelse mellom et kunstverk og motstand. På den måten, ja. På den måten har informasjon noe med kommunikasjon å gjøre, som motstand...»1