Nummer 2 1999

Les fra denne utgaven: 

Når barn blir brukt som sentimentale kulisser. Om fremstillinger av barn hos Shakespeare -- og i iscenesettelsene.

INNHOLD 2/1999

Figurer og skogsverden i Som dere vil ha det

As You Like It: Skogens teater

Henning Hagerup om Svein Selvigs modernisering og andre gjendiktninger av As You Like It

Hver sin lyst, Trøndelag Teater

The Two Noble Kinsmen; Shakespeares siste stykke

Når barn blir brukt som sentimentale kulisser… Pamela Mason om film- og teateroppsetningers bruk av barn

Stormen som dukketeater for voksne

«Faktisk misbrukte Shakespeare språket ganske mye…» Intervju med Øyvind Berg

Den essensielle biografien for vår tid: Shakespeare: A Life

«Hvis det fortsetter som nå, blir regionteatrene amatørteatre og Oslo tyngre og tyngre» Intervju med Kai Johnsen og Franzisca Aarflot

Enquete

Lars Norén Skuggpojkarna

Seeds of time, kalender