Nummer 4 2015

Les fra denne utgaven: 

Død, 54 år gammel. Johnny Cash synger I won’t back down, og vi andre kan gråte i 1000 år.
Klassen vår skildrer menneskelig ondskap på en intens, engasjerende og visuelt vakker måte, men de aller viktigste spørsmålene blir aldri stilt.
Skuespillerstudenter fra Nordic Black Xpress kommenterer i dette innlegget årets Ibsen-konferansen i Skien.

INNHOLD 4/2015

Leder

Enquete: Scenografiske kvaliteter 

Bert Neumann

Vegard Vinge og Ida Müller: Bert Neumann (1962 – 2015)

Frank Raddatz: Intervju med Bert Neumann, Berlin
Therese Bjørneboe: Brødrene Karamasov, Berlin Volksbühne

Tragedien

Roland Lysell: Mount Olympus av Jan Fabre
Thomas Irmer: Mount Olympus av Jan Fabre
Ola B. Johansen: Oresteia, London

Scenografer
Karen Frøsland Nystøyl: Intervju med Signe Becker
Synnøve Fosse: Intervju med Marte Ekhougen

Teater og ideologi
Julie Rongved Amundsen: Klassen vår, Nationaltheatret

Julie Rongved Amundsen: Stiklestadspelet og fortellingen om Norge
Thomas Irmer: Mein Kampf, Rimini Protokoll
Kjetil Skøien: Hausbesuch Europa, Riminin Protokoll 

Ibsenkonferansen 2015
Therese Bjørneboe: Ibsen-konferansen 2015

Debattinnlegg ved Nordic Black Express

Fredrik Brattberg: En folkefiende-monolog
Trine Falch: En folkefiende-monolog
Jon Fosse: Takketale til Kai Johnsen

Bøker
Roland Lysell: Nebeneingang oder Haupteingang? Thomas Oberender i 
samtale med Peter Handke
Finn Iunker: Hinter den Kulissen, om Berliner Ensemble
Per Lysander: Lars Norén. Dramatikern

Shakespeare
Lillian Bikset: Hamlet, London
Runar Hodne: Hamlet, essay
Therese Bjørneboe: Hamlet, Trondheim
Therese Bjørneboe: The Wars of the Roses, Kingston

Festivaler 
Snelle Hall: Distant voices, The Dog Days are over, A song to… Ultima
Julian Blaue: Ø, av Trond Renholdtsen, Ultima
Emil Bernhardt: Ørets teater: Om naturen, Ultima
Ragnhild Gjefsen og Ingrid Saltvik Faanes: Festivalen i Fjaler
Eivind Haugland: Intervju med Per Ananiassen, Bastard
Eivind Haugland: Festivalkommentar, Bastard 

Anmeldelser
Elin Lindberg: Solaris korrigert, Det Norske Teatret
Elin Lindberg: Min kamp, Stockholm
Julian Blaue: Madame Nielsen, Black Box Teater 
Karen Frøsland Nystøyl: Strategier for en lysere fremtid, Nationaltheatret
Ingvild Bræin: Forbrent, DNS
Knut Ove Arntzen: Superamas X, BIT
Birgitta Haglund: Schaktet, Göteborg
Birigitta Haglund: Tigern, Stockholm
Tove Ellefsen Lysander: Maria Stuart, Stockholm
Birgitta Haglund: Hedda Gabler, Göteborg
Therese Bjørneboe: Krapps siste spole, Det Norske Teatret
Julie Rongved Amundsen: Yesterday Tomorrow, Black Box
Elin Lindberg: Luck, Black Box Teater 
Therese Bjørneboe: Seks roller søker en forfatter, Nationaltheatret
Julie Rongved Amundsen: Fulle folk, Det Norske Teatret
Julie Rongved Amundsen: Kafka, Nationaltheatret
Elin Lindberg: Frå landevegen, Det Norske Teatret
Ruben Moi: Dager under, HT 
Ruben Moi: 2 x Ibsen, Fruen fra havet møter Lille Eyolf, HT
Lillian BIkset: Vannposten, Nordland teater