Samarbeidspartnere

Norsk Shakespearetidsskrift mottar støtte Norsk kulturråd gjennom Innkjøpsordningen for kulturtidsskrift

Norsk Shakespearetidsskrift har ogsp mottatt prosjektstøtte fra Fritt ord.

Andre støttespillere: Dramatikerforbundet, som publiserer utvagte artikler på nettstedet dramatiker.no

Støtteabonnenter: Norsk Oversetterforening, Oktober Forlag, Aschehoug Forlag, Den Nationale Scene, Teater Innlandet, Trøndelag Teater, Rogaland Teater, Hålogaland Teater, Dramatikkens Hus, Nationaltheatret, Det Norske Teatret og TOU Scene,

Lenker:

scenekunst.no

teatertidningen.no

peripeti.dk