Nummer 4 2012

Les fra denne utgaven: 

Dramatikkens hus var i en september åsted for ett i norsk kontekst unikt prosjekt som gikk under radaren for de fleste. Prosjektet bringer ufrivillig opp spørsmålet om radikalitet og marginalisering i kunsten er selvpålagt.
Den omdiskuterte forestillingen MANIFEST 2083 strømmes fra Teater Sort/Hvid i København fram til 19. mai. – Det en forskjell på å presentere noe nytt og å generere noe nytt, sa skuespiller Olaf Højgaard, da vi traff ham og regissør/forfatter Christian Lollike til et intervju i Oslo høsten 2012.
Opprop fra tankesmia TeaterTanken
(Avignon): I En folkefiende reiser Thomas Ostermeier spørsmålet om demokratiet har nådd sine grenser.

INNHOLD 4/2012

Leder

Enquete: Hvordan bør et prosjektbasert Oslo Nye fungere?

Peter Stein
Frank Raddatz: Intervju med regissør Peter Stein

Ibsenfestivalen
Tore Vagn Lid: Tysk regiteaters innvirkning Seminarinnlegg    
Camilla Eeg-Tverbakk: En folkefiende i Oslo
Svante Aulis Löwenborg: Ibsenfestival-rapport
Elin Lindberg: Jeg forsvinner
Ilene Sørbøe: Tilbakekomstene
Ibsen Samtale mellom Anders Paulin, Kjersti Horn, Eirik Stubø og Kai Johnsen, Skien

Teaterpolitisk debatt
Johan Simons: Saken lar seg simpelthen ikke tallfeste
Tiffany Jenkins: Problemet med publikumsutvikling
Ine Therese Berg: «Kunst og aksjonisme i verdens (nest-) rikeste land», kommentar

Forestillinger
Ole Jacob Madsen: Manifest 2083
Therese Bjørneboe: Intervju med Christian Lollike og Olaf Højgaard
Therese Bjørneboe: Ship O’Hoi!
Svante Aulis Löwenborg: Krakk – korrupsjonens engel 
Ole Jacob Madsen: STRAFF eit sørgespel    

Strindberg-jubileet
Birigitta Haglund: Robert Wilson om Ett drömspel, tid og språk

Wiener Festwochen
Johanna Enckell: Simon Stephens Three Kingdoms, Horvaths 
Tro håp og kjærlighet, Rimini Protokolls Promethevs in Athens

Avignon 2012
Finn Wilhelm Mathiesen: Avignon 2012, festivalkunstner: Simon McBurney
Simon McBurneys Mesteren og Margarita
Romeo Castelluccis The four seasons Restaurant
Thomas Ostermeiers En folkefiende
Stéphane Braunschweigs Seks personer søker en forfatter
Arthur Nauzyciels Måken
William Kentridges Refuse the hour

Revolusjonsrådet
Ingvold Holm: Den ukjente X, performanceforedrag

Anmeldelser
Marco Demian Vitanza: Jeg svarte på en drøm
Morten Koefoed: Lulu, København
Tove Ellefsen Lysander: Båten om kvelden, Paris
Ole Johan Skjelbred: Sokrates’ forsvarstale
Chris Erichsen: Alt er sant, 4. klassesproduksjoner
Elin Lindberg: En kropp
Maja Løvland: Spamalot
Sigurd Ziegler: Londonium
Anna Valberg: ZOO
Eivind Haugland: Dei seksuelle nevrosane til foreldra våre
Elin Lindberg: Dødsdansen
Therese Bjørneboe: Oh My God, Stavanger
Anette Therese Pettersen: Prinsessedrama, Trondheim
Elin Lindberg: Ingen tid for stolte skuter
Charlotte Myrbråten: Drømmebyen, Bergen
Therese Bjørneboe: Himmlers fødselsdag
Karen Frøsland Nystøyl: Absolutt Shakespeare, Stavanger
Ilene Sørbøe: Blackbird, Riksteatret, Jessheim
Bidragsytere