Nummer 2 2001

Les fra denne utgaven: 

Jeg fikk litt hakeslepp da jeg så David Leans ‘A Passage to India’ (1985) – den scenen der de innfødte sitter på huk og stusser plenen med saks. Men selvfølgelig, kuliene var mye billigere enn en gressklipper. I 1895 var en dampdrevet gressklipper en splitterny oppfinnelse, som kosta hele 85 pund.
Imitasjon, eller etterlikning, er lite respektert og forstått innenfor dagens litteraturkritiske diskurs. Dette har sammenheng med at romantikkens originalitetsideal fortsatt er rådende. Denne artikkelen prøver å vise at imitasjonskonseptet er mer subtilt og krevende enn mange tror. Den ser på begrepets historiske utvikling fra antikken til i dag, eksemplifisert med noen av de mest sentrale teoretikerne.
Om Brecht, Grass, Müller, samt noen ord om Shakespeares Coriolanus - og et par ting til. Vi gjenopptrykker Henning Hagerups essay i anledning Berliner Ensemblets strømming av «Coriolan» fra 1964, i serien Historiske Brecht-oppsetninger.
Oppgitt prøveforelesning til dr. philos. graden i teatervitenskap, holdt ved Intstitutt for musikk og teater, Universitetet i Oslo, 27. oktober 2000. Av Anne-Britt Gran.

INNHOLD 2/2001

Kort innføring i begrepet litterær imitasjon av Yngve Nordgård

Oppstandens varianter, om Brecht, Grass, Müller, samt Shakespeares Coriolanus av Henning Hagerup

Utdrag fra Brecht om Shakespeare

Shakespeare en forskjell tale av Heiner Müller

BRECHT dikt av Heiner Müller

Når blodbøken er grønn av Øyvind Berg

Om Heiner Müllers iscenesettelse av Brechts Arturo Ui av Therese Bjørneboe

Hvorfor Rosencrantz og Guildenstern ikke er døde av Anne Varty

Arven fra Brecht, prøveforelesning for Dr. philos.graden av Anne Britt Gran

Intervju med Christoph Schlingensief, om nynazisme og Hamlet av Simon Nicholas

En Hamlet som skaper tvil, intervju med Sebastian Rudolph av Simon Nicholas

Ut med nazistene eller aldri mer rene, teateranmeldelse av Thomas Irmer

Dostojevskij som Big Brother-tv på Volksbühne av Therese Bjørneboe

Møte med Peter Brook-skuespilleren Scott Handy av Therese Bjørneboe

Titus, filmanmeldelse av Rune Christiansen

Problematiske Globe, sommersesongen 2001 av Simon Nicholas 

Marthalers Twelfth Night av Therese Bjørneboe

The Tempest på Baronniet Rosendal, reportasje og anmeldelse av Hilde Østby

Forfatteren som fornedret fetisj, teateranmeldelse BAK-truppen av Jon R. Moe 

Catherine Duncan-Jones: Ungentle Shakespeare, bokanmeldelse av Marius Emanuelsen 

Midtsommernattsdrøm på Dramaten av Therese Bjørneboe

Seeds of time