Nummer 2-3 2009

Les fra denne utgaven: 

(Bergen): Tiden har altså stanset her på mørkeloftet, heter det i Vildanden. I Skatehallen fikk Ida Müller og Vegard Vinge også tiden til å stoppe.
«Jon Fosse fornyer dramatikken gjennom å gå tilbake til dramaets mest vesentlige tema» – en diskusjon mellom Kai Johnsen, Thomas Oberender, Niels Lehmann, Suzanne Bordemann, Vincent Rafis og Leif Zern. Logen, 23. mai.
(Bergen) Jon Fosses tekster stiller skuespillerne overfor nye krav til sannferdighet på scenen, hevdet regissørene som deltok i seminaret om Fosse 23.mai.
Hvorfor tilfredsstiller Fosse alle?, spør teaterviter Niels Lehmann. «Min tese er, at Jon Fosse med sin masterdramaturgi skaber et æstetisk kraftfelt, der på én gang peger ind mod fire kunstsyn, der alle indtager en central placering i vores samtid: realisme, romantikk, modernisme og postmodernisme.» Innlegg fra Fosse-seminaret under Festspillene i Bergen, 24. mai 2009. Bearbeidet som essay for Norsk Shakespearetidsskrift.
Regissør Falk Richter om å sette opp Fosses «Die Nacht singt ihre Lieder», Zürich 2000 og «Skuggar», Festspillene i Bergen 2006.
Denne uka er det 20 år siden den polske teaterlegenden Jerzy Grotowski døde, 14. januar 1998. Vi gjengir Runar Hodnes nylesning av Grotowskis «Towards a Poor Theatre», fra nummer 2-3 2009.