Skuespiller og Høyre-politiker Geir Kvarme. Foto: Det Norske Teatret

Skuespiller og Høyre-medlem Geir Kvarme: – Hvis mitt eget parti går for en null-løsning for Nationaltheatret kan jeg på ingen måte forsvare det.

Statsbygg har nå sendt fra seg utredningen av Nationaltheatrets to nye biscener under bakken på Tullinløkka. Teatret selv frykter at politikerne forkaster forslaget. Skuespiller og Høyre-medlem Geir Kvarme frykter at politikerne går for en null-løsning; at det gamle bygget bare blir pusset opp og at teatret ikke får en biscene.

​​​​​Teatersjefen og skuespillerne har ivret sterkt for forslaget som både løser behovet for moderne biscener, et sted å spille mens den gamle bygningen på Johanne Dybwads plass blir restaurert og behovet for tilleggslokaler som er foreslått lagt til det gamle Nasjonalgalleriet. Og det haster – den fredede bygningen på Johanne Dybwads plass har akutt behov for omfattende vedlikehold og mer plass

Oslo kommune lister opp en rekke innvendinger

Det er imidlertid flere skjær i sjøen for planen. Det er kjent at det er krevende grunnforhold på Tullinløkka og Plan- og bygningsetaten i Oslo lister opp en rekke innvendinger, viser et notat Aftenposten har fått tilgang til. Bygget vil oppleves som en vegg og kan skape ustabilitet for fredede bygninger hevder Plan- og bygningsetaten. Heller ikke opposisjonspartiene Høyre og Venstre på Stortinget har foreløpig vist noen klar støtte til bygging under bakken på Tullinløkka.

Venstres Grunde Almeland har uttalt til Norsk Shakespearetidsskrift at han frykter at prislappen blir for høy. Høyres kulturpolitiske talsperson Tage Pettersen har uttalt til Norsk Shakespearetidsskrift at det er viktig å ha tett dialog med Oslo kommune for å se hvilke «tanker og arealer de ønsker seg» (her). I Aftenposten har Pettersen lansert et forslag om å rive halvparten av det gamle teatret og bygge et nytt påbygg på baksiden som kan romme moderne teknologi til hovedscenen og en ny biscene.

Frykter null-løsning

Geir Kvarme er skuespiller, Høyre-medlem i Oslo og vara på Stortinget. Skuespilleren som selv er ansatt på Det Norske Teatret, mener at politikerne generelt gjennom mange år har sviktet Nationaltheatret. Han frykter at man velger den såkalte null-løsningen, der den gamle bygningen pusses opp, og at man ikke får et modernisert teater.

– Som kultur-menneske kan jeg ikke annet enn å gå inn for en løsning som fullt ut sikrer teatrets behov. Dette er et nasjonalt teater. Teatrets folk og behov må bli hørt. De vet hva de trenger. Det er kostnadskrevende å ha et teater som har spredd lager, prøvelokaler med mer over hele byen og som ikke er teknisk oppgradert. Bygningen har forfalt gjennom 50 år, og hvis de mister en biscene er det veldig problematisk. Hvis mitt eget parti går for en null-løsning kan det på ingen måte forsvares, sier Kvarme.

Som Norsk Shakespearetidsskrift har skrevet om tidligere, har myndighetene brukt millioner på å utrede løsninger og oppgraderingen av den gamle bygningen. Bygningen var allerede i utgangspunktet for liten og allerede fra åpningen i 1899 har man måtte leie lokaler rundt i byen til administrasjon, ulike verksteder, lager og etter hvert til ekstra scener.

Så sent som i 2021 kostet leie av ekstra lokaler 27 millioner. Det er 10 prosent av teatrets årlige kostnader.

Geir Kvarme roser bevilgende myndigheter som bruker vår nasjonale økonomi til drift av institusjonsteatre i Norge. Men det er ikke nok, sier skuespilleren.

– Teaterkunsten har selvfølgelig utviklet seg på de mer enn 100 årene siden Nationaltheatret ble bygget. Teatret må få også de nødvendige midler til teknisk oppgradering og til biscener. Dette er en tverrpolitisk ansvarsfraskrivelse og føyer seg inn i norsk tradisjon med offentlige bygg, sier skuespilleren som for tiden er på studietur til Berlin. 

– Det som slår meg når jeg sykler rundt her i Berlin er at de har en kulturell forståelse for tilrettelegging av det offentlige rom. Jeg merker at jeg er i en kulturby. Det er ikke rart at denne byen tiltrekker seg både kunstnere og turister. Kunstmuseene og teatrene er oppgraderte. Norge har en av verdens beste økonomier, men vi har forsømt oss. Vi må se dette i øynene. Vi må ikke late som om vi har en tilstrekkelig aktiv kultur- og kunstpolitikk til tross for at vi buker mye penger på kunst og kultur. 

Du kritiserer også ditt eget parti Høyre?

– Partiet har stor takhøyde for å være uenig. Men de har forsømt seg i likhet med resten av de som har styrt over tid. Det er skammelig og dypt deprimerende, sier Geir Kvarme.

Teatersjefen venter med å uttale seg

Teatersjef Kristian Seltun har tidligere sagt til Norsk Shakespearetidsskrift at han ikke vil uttale seg om en plan B hvis ikke Trettebergstuens forslag blir godkjent. Informasjonssjef Øystein Hygen Christensen ved Nationaltheatret sier teatersjefen nå venter på myndighetene. 

– Seltun ønsker å vente med et intervju til han har lest Statsbyggs endelige rapport, sier Christensen til Norsk Shakespearetidsskrift. 

(Publisert 15.04.2024. Endret ingressen 16.04.24)